Projekterfaring

CPH Kastrup, CO² anlæg

Montage samt idriftsætning af et CO² anlæg. Anlægget skal anvendes til frost og køl, til fremtidige lejer af opbevarings rum under Kastrup lufthavn, samt tidligere eksisterende forbrugere. Anlægget er et compSUPER anlæg, som er udformet som et totrins-booster anlæg, hvor køl og frost er kørt i samme kreds. CO² anlægget er produceret af Advansor A/S og indeholder ca. 150 kg kølemiddel. Arbejdet er udført i samarbejde med Kølegruppen Øst, Ishøj.

“Det har været en fornøjelse at have Brian til at hjælpe med montage opgaver, som har omfattet et bredt udvalg af typer køleanlæg.
Brian er en meget engageret, arbejdsom og udadvendt person, med kompetencer indenfor el-, køl- og smedeteknik. Han er meget løsningsorienteret og altid smilende.”
Henrik Ritter, Direktør Kølegruppen Øst
Artikel i maskinmester bladet

Torsdag d. 15/2 udgav maskinmestrenes udgave nummer 2 af årets fagblad.     HJ-Engineering har fået en flot artikel med, der omhandler det, at være freelance maskinmester i en benhård konkurrence. Bladet samt artiklen er linket nedenfor. God læsning håber den inspirere jer læsere 🙂

Link til artiklen:
http://ipaper.ipapercms.dk/MaskinmestrenesForening/Maskinmesteren/2018-mm02/?page=6

Link til maskinmestrenes fagblad:
http://www.maskinmesteren.dk/udgivelser_one/?groupid=3709

Fiskernes Fiskeindustri Amba – Skagen

Forebyggende vedligeholdelse af industriens pumper, ventiler, pneumatic actuator samt udstyret som vedrører processen i, at lave fiskemel og fiskeolie. Arbejdet består bl.a. af udskiftning/smøring af lejer fra SKF og FAQ i pumperne samt renovering af mekaniske akseltætninger (patrontætninger) fra producenten Danseal A/S, renovering af pneumatic actuator med nye pakninger, efterse kugle og sædeventiler. Pumperne som anvendes er følgende: Mouvex A-serie, Mono, Vagani, Rotan tandhjuls og Blackmer one system pumper. Der er tilmed indgået en aftale med vagtordning, som står på 24 timer i døgnet i bestemte uger.

“Brian er en dygtig og meget nøjsom tekniker, der forstår vigtigheden af at analysere og fejlfinde på det han står med imellem hænderne. Han klarer opgaver selvstændigt med et stort gå på mod. Brian har stor vilje til at lære/sætte sig ind i for ham nye arbejdsopgaver. Brian er selvsikker og forstår vigtigheden af at tingene går fremad, hvis han er i tvivl om opgaven sørger han for at få den fornødne information til at komme videre.”
Jonas Løth, værkfører FF Skagen

MPD (Managed Pressure Drilling)

Projektet foregik på boreskibet Mærsk Valiant. MPD er et ventilsystem, der anvendes til brøndboring af olie. Systemet kan styre trykket under brøndboringen ved hjælp af 2 drøvleventiler og kan forudsige gaslommer, som er til fare for skibets besætning. Arbejdet som projektleder indebar kommunikation og samarbejde med skibets besætning, som bestod af syv forskellige nationaliteter. Dertil var der 16 medarbejdere for firmaet, som skulle igangsættes med dagens opgaver, herunder; tegningslæsning, redigering af tegninger, økonomi, dokumentation i form af materiale samt svejsning og kommunikation hjem til firmaet.

Spirax Sparco, Denmark

Medvirkende til service og kontrol af dampsystemer i fødevare industrien. Arbejdet indeholdte service på ventiler, vandudladere, kondensatfilter og en gennemgang af el-styret ventiler samt flowmålere. Ydemere var det korrekt opmåling og montering af isolerings jakker til energi optimering.

Opgradering af Nordturn Maskinfabrik

Udvidelse af fabrikken med 500 m2 og flere nye CNC maskiner til bearbejdelse af metal, krævede en opgradering af anlægget. Opgaverne bød på udvidelse af ventilation, kølevandsystem, luft og kompressor anlæg, lager og el med diverse elektroniske hjælpe komponenter/udstyr. Ydemere skulle der indføres forskellige metoder fra lean management i medarbejdernes hverdag blandt maskinerne.

London Essex, Tilbury Docks

Indlejet som projekt supervisor for Aalborg Energie Technik A/S på Tilbury Docks, der ligger i det syd vestlige England. AET havde hovedentreprisen på en biokedel (affalds træ fyret kedel). Grundet travlhed blev det nødvendigt med en ekstra supervisor til, at assistere med mekanisk opsætning og stål montagen til kedelbygningen. Arbejdsopgaverne blev uddelegeret til underleverandører, der bestod af et polsk kedelbygnings firma ved navn Sefako og et tysk stålbygnings firma ved navn Shone & Bruns Meppen. Begge virksomheder leverede til sammen 70 medarbejdere i alt. Opgaven som supervisor var, at sørge for korrekt montage fra underleverandøren samt kvalitetssikring.

“HJ engineering indgik som supplement til AETs supervisor team i en periode under opførsel af Tilbury Green Power Biomass power plant. Samarbejde,rapportering og social adfærd blev gennemført til vores fulde tilfredshed. Vi vurderer HJ engineering som kompetent samarbejdspartner til lignende fremtidige opgaver.”
Thomas Jacobsen, Montage chef Aalborg Energie Technik

Segezha, Nørresundby

Segezha er en af de største fabrikker i verden, som laver papirsække til flere forskellige formål indenfor fødefare og industri.
Segezha havde flyttet en maskine, der skulle bygges om til anden produktion. Hj-Engineering blev indlejet til ombygningen af flere elementer på maskineanlægget, såsom afkortning af rullebaner inkl. lejeskift, designe og montering af nye gangarealer.

“Vi har i en periode haft HJ-Engineering til at hjælpe os ifbm. flytning og installering af en sække linje. De har løst opgaver bestående af afkortning af rullebaner og opbygning af en platform mellem 2 eksisterende platforme.  Hj-Engineering har efter en kort introduktion til opgaven løst den med stor selvstændighed. De har arbejdet meget målrettet og løst opgaven inden for den afsatte tid.

Jeg er overbevist om at Hj-Engineering kan løse langt mere komplekse opgaver med samme gode resultat. Jeg kan varmt anbefale HJ-Engineering og vil ikke tøve med at kontakte dem igen.”
Klaus Brogaard, vedligeholdeseschef Segezha.

Miljøproblem på Aalborg Portland

På en af Aalborg Portlands cementovne, kom røggasserne fra brænderen samt kridtslam bagud på brænderpladsen i stedet for, som det var tiltænkt, gennem skorstenen. Opgaven var, at finde en løsning på problemet og håndtere det i praksis. Igennem flere analyser og løste problemstillinger, var det cementovnens manglede undertryk, der gjorde udfaldet til miljøproblemet. Der blev fremstillet en udsugning på ovnen og målte vha. forskellige trykmålere, hvilket flow det krævede at frembringe det korrekte undertryk.

Service hjælp til mindre køleanlæg

Installationer/service af mindre køleanlæg i bageributikker samt opstilling af varmepumper i København by. Arbejdet foregik på tomandshånd og var i samarbejde med Kølegruppen Øst, Ishøj.

Udarbejdelse af en installationsvejledning til et træfyrret biokedel anlæg

Projekt ansat til, at udarbejde en komplet installations vejledning til en træfyrret biokedel for Aalborg Energie Tecknik A/S. Installations vejledningen indebar mekanisk, kedel, stål konstruktion, el og VVS montage. En bred opgave, der krævede god kommunikation med de forskellige afdelinger inden for hvert arbejdsområde. Opgaven var en del af et Italiensk projekt og indeholdte fuld montage og dokumentations beskrivelse, samt tegninger og diverse bilag.